Voor sommige links onder het kopje “Cliënts”  heeft u een wachtwoord nodig.

Indien u vragen hierover heeft, of het niet lukt met het toegezonden wachtwoord,  kunt u mij een bericht sturen, alice@alicesies.nl.

PS  Mocht u foto’s willen bekijken en bent u niet mijn opdrachtgever, dan wil ik u vragen of u de opdrachtgever wil benaderen voor het wachtwoord.